Strona główna > Aktualności > Treści
System utrzymania windy
- Mar 19, 2018 -

1 cotygodniowy przegląd konserwacyjny

Personel obsługujący windę co dwa tygodnie do głównych narządów i części windy w celu konserwacji, kontroli i przeprowadzenia kompleksowego czyszczenia, pyłu, smarowania i innych prac. Każde obciążenie powinno zostać określone przez stację podnośników, zwykle nie krócej niż 2 godziny.

Sprawdzanie 2 kwartałów

Personel obsługujący windę co około 90 dni, ważne części i urządzenia elektryczne dźwigu dla niewielkiej regulacji i kontroli, w zależności od stacji windy i obciążenia pracą, zwykle za każdym razem jest nie mniej niż 4 godziny.

3 kontrola utrzymania

Każdy dźwig po rocznej eksploatacji, przez dyrektora ds. Technicznej specjalisty ds. Konserwacji windy, organizuje personel odpowiedzialny za konserwację w celu przeprowadzenia kompleksowej inspekcji, elementów mechanicznych dźwigu i sprzętu elektrycznego oraz konserwacji urządzeń pomocniczych, a także przeprowadza kompleksowy test bezpieczeństwa zgodnie ze standardem technicznym, wykrycie wykwalifikowanych, oświadczenie o akceptacji odpowiednich działów, załatwić formalności związane z użytkowaniem roku.